Name Date Event Time Results
Thomas Smith Oct 13, 2019 2019 GoodLife Fitness Victoria Marathon - Marathon (AgeGraded) 3:42:35 View Results
Thomas Smith Oct 13, 2019 2019 GoodLife Fitness Victoria Marathon - Marathon (Overall) 3:46:17 View Results
Thomas Smith Sep 06, 2014 2014 RBC Whistler GranFondo - Squamish TT 49:00 View Results
Thomas Smith Sep 06, 2014 2014 RBC Whistler GranFondo - King of the Mountain 4:57:00 View Results
Thomas Smith Jan 14, 2018 2018 MEC VICTORIA Race ONE: 5K 21:45 View Results
Thomas Smith May 17, 2011 2011 Spartan Race 41:29 View Results
Thomas Smith Sep 09, 2017 2017 RBC GranFondo Whistler - GranFondo 4:03:09 View Results
Thomas Smith Sep 09, 2017 2017 RBC GranFondo Whistler - KOM 5:28 View Results
Thomas Smith Jul 23, 2017 2017 Prospera Valley GranFondo - 160km 5:07:24 View Results
Thomas Smith Jul 23, 2017 2017 Prospera Valley GranFondo - Ryders Eyewear Hill Climb 8:20 View Results
Thomas Smith Sep 10, 2016 2016 RBC GranFondo Whistler - KOM 5:07 View Results
Thomas Smith Sep 10, 2016 2016 RBC GranFondo Whistler - GranFondo 3:51:10 View Results
Thomas Smith Jul 24, 2016 2016 Prospera Valley GranFondo - 160km 4:41:05 View Results
Thomas Smith Jul 24, 2016 2016 Prospera Valley GranFondo - Ryders Eyewear Hill Climb 7:14 View Results
Thomas Smith Sep 12, 2015 2015 RBC GranFondo Whistler - GranFondo 3:47:47 View Results
Thomas Smith Sep 12, 2015 2015 RBC GranFondo Whistler - KOM 4:39 View Results
Thomas Smith Aug 23, 2015 2015 Tour de Victoria - Harbour Air Epic 145K 4:55:16 View Results
Thomas Smith Aug 23, 2015 2015 Tour de Victoria - Happy Ending 34:14 View Results
Thomas Smith Aug 23, 2015 2015 Tour de Victoria - CTV Passo Dello Stelvio Hill Climb 11:13 View Results
Thomas Smith Jul 19, 2015 2015 Prospera Valley GranFondo - 160km 5:34:17 View Results
Thomas Smith Jul 19, 2015 2015 Prospera Valley GranFondo - Ryders Eyewear Hill Climb 9:04 View Results
Thomas Smith Jul 19, 2015 2015 Red Bull 400 - Qualifying 6:56 View Results
Thomas Smith Sep 06, 2014 2014 RBC Whistler GranFondo - GranFondo 3:55:50 View Results
Thomas Smith Oct 12, 2014 2014 GoodLife Fitness Victoria Marathon - 8K 54:20 View Results
Thomas Smith Jul 20, 2014 2014 Prospera Valley GranFondo - 160km 4:31:46 View Results
Thomas Smith Jul 20, 2014 2014 Prospera Valley GranFondo - Thule Hill Climb 7:03 View Results
Name Event Results
Thomas Smith 3:42:35 2019 GoodLife Fitness Victoria Marathon - Marathon (AgeGraded) Oct 13, 2019 View Results
Thomas Smith 3:46:17 2019 GoodLife Fitness Victoria Marathon - Marathon (Overall) Oct 13, 2019 View Results
Thomas Smith 49:00 2014 RBC Whistler GranFondo - Squamish TT Sep 06, 2014 View Results
Thomas Smith 4:57:00 2014 RBC Whistler GranFondo - King of the Mountain Sep 06, 2014 View Results
Thomas Smith 21:45 2018 MEC VICTORIA Race ONE: 5K Jan 14, 2018 View Results
Thomas Smith 41:29 2011 Spartan Race May 17, 2011 View Results
Thomas Smith 4:03:09 2017 RBC GranFondo Whistler - GranFondo Sep 09, 2017 View Results
Thomas Smith 5:28 2017 RBC GranFondo Whistler - KOM Sep 09, 2017 View Results
Thomas Smith 5:07:24 2017 Prospera Valley GranFondo - 160km Jul 23, 2017 View Results
Thomas Smith 8:20 2017 Prospera Valley GranFondo - Ryders Eyewear Hill Climb Jul 23, 2017 View Results
Thomas Smith 5:07 2016 RBC GranFondo Whistler - KOM Sep 10, 2016 View Results
Thomas Smith 3:51:10 2016 RBC GranFondo Whistler - GranFondo Sep 10, 2016 View Results
Thomas Smith 4:41:05 2016 Prospera Valley GranFondo - 160km Jul 24, 2016 View Results
Thomas Smith 7:14 2016 Prospera Valley GranFondo - Ryders Eyewear Hill Climb Jul 24, 2016 View Results
Thomas Smith 3:47:47 2015 RBC GranFondo Whistler - GranFondo Sep 12, 2015 View Results
Thomas Smith 4:39 2015 RBC GranFondo Whistler - KOM Sep 12, 2015 View Results
Thomas Smith 4:55:16 2015 Tour de Victoria - Harbour Air Epic 145K Aug 23, 2015 View Results
Thomas Smith 34:14 2015 Tour de Victoria - Happy Ending Aug 23, 2015 View Results
Thomas Smith 11:13 2015 Tour de Victoria - CTV Passo Dello Stelvio Hill Climb Aug 23, 2015 View Results
Thomas Smith 5:34:17 2015 Prospera Valley GranFondo - 160km Jul 19, 2015 View Results
Thomas Smith 9:04 2015 Prospera Valley GranFondo - Ryders Eyewear Hill Climb Jul 19, 2015 View Results
Thomas Smith 6:56 2015 Red Bull 400 - Qualifying Jul 19, 2015 View Results
Thomas Smith 3:55:50 2014 RBC Whistler GranFondo - GranFondo Sep 06, 2014 View Results
Thomas Smith 54:20 2014 GoodLife Fitness Victoria Marathon - 8K Oct 12, 2014 View Results
Thomas Smith 4:31:46 2014 Prospera Valley GranFondo - 160km Jul 20, 2014 View Results
Thomas Smith 7:03 2014 Prospera Valley GranFondo - Thule Hill Climb Jul 20, 2014 View Results