Name Date Event Time Results
Sam Schultz Jul 13, 2018 2018 BCBR Day 7 - Squamish 2:47:48 View Results
Sam Schultz Jul 09, 2018 2018 BCBR Day 3 - Powell River 2:12:53 View Results
Sam Schultz Jul 10, 2018 2018 BCBR Day 4 - Earls Cove to Sechelt 3:11:00 View Results
Sam Schultz Jul 12, 2018 2018 BCBR Day 6 - North Vancouver 1:11:03 View Results
Sam Schultz Jul 12, 2018 2018 BCBR Day 6 - Red Bull Downtime 6:58 View Results
Sam Schultz Jul 11, 2018 2018 BCBR Day 5 - Sechelt to Langdale 2:39:20 View Results
Sam Schultz Jul 08, 2018 2018 BCBR Day 2 - Cumberland 1:59:44 View Results
Sam Schultz Jul 07, 2018 2018 BCBR Day 1 - Cowichan Valley (Stage 2) 1:03:37 View Results
Sam Schultz Jul 07, 2018 2018 BCBR Day 1 - Cowichan Valley (Stage 1) 48:14 View Results
Sam Schultz Jul 07, 2018 2018 BCBR Day 1 - Cowichan Valley 1:51:51 View Results
Sam Schultz Jul 11, 2017 2017 BC Bike Race - Red Bull Downtime 7:04 View Results
Sam Schultz Jul 11, 2017 2017 BCBR Day 5 - North Vancouver 1:08:16 View Results
Sam Schultz Jul 10, 2017 2017 BCBR Day 4 - Sechelt to Langdale 2:35:06 View Results
Sam Schultz Jul 09, 2017 2017 BCBR Day 3 - Earls Cove to Sechelt 2:48:29 View Results
Sam Schultz Jul 08, 2017 2017 BCBR Day 2 - Powell River 2:20:48 View Results
Sam Schultz Jul 07, 2017 2017 BCBR Day 1 - Cumberland 2:23:31 View Results
Name Event Results
Sam Schultz 2:47:48 2018 BCBR Day 7 - Squamish Jul 13, 2018 View Results
Sam Schultz 2:12:53 2018 BCBR Day 3 - Powell River Jul 09, 2018 View Results
Sam Schultz 3:11:00 2018 BCBR Day 4 - Earls Cove to Sechelt Jul 10, 2018 View Results
Sam Schultz 1:11:03 2018 BCBR Day 6 - North Vancouver Jul 12, 2018 View Results
Sam Schultz 6:58 2018 BCBR Day 6 - Red Bull Downtime Jul 12, 2018 View Results
Sam Schultz 2:39:20 2018 BCBR Day 5 - Sechelt to Langdale Jul 11, 2018 View Results
Sam Schultz 1:59:44 2018 BCBR Day 2 - Cumberland Jul 08, 2018 View Results
Sam Schultz 1:03:37 2018 BCBR Day 1 - Cowichan Valley (Stage 2) Jul 07, 2018 View Results
Sam Schultz 48:14 2018 BCBR Day 1 - Cowichan Valley (Stage 1) Jul 07, 2018 View Results
Sam Schultz 1:51:51 2018 BCBR Day 1 - Cowichan Valley Jul 07, 2018 View Results
Sam Schultz 7:04 2017 BC Bike Race - Red Bull Downtime Jul 11, 2017 View Results
Sam Schultz 1:08:16 2017 BCBR Day 5 - North Vancouver Jul 11, 2017 View Results
Sam Schultz 2:35:06 2017 BCBR Day 4 - Sechelt to Langdale Jul 10, 2017 View Results
Sam Schultz 2:48:29 2017 BCBR Day 3 - Earls Cove to Sechelt Jul 09, 2017 View Results
Sam Schultz 2:20:48 2017 BCBR Day 2 - Powell River Jul 08, 2017 View Results
Sam Schultz 2:23:31 2017 BCBR Day 1 - Cumberland Jul 07, 2017 View Results