Name Date Event Time Results
Joel Palanuk Jul 12, 2016 2016 BCBR Day 6 - Squamish 4:04:36 View Results
Joel Palanuk Jul 11, 2016 2016 BCBR Day 5 - North Vancouver 1:37:32 View Results
Joel Palanuk Jul 10, 2016 2016 BCBR Day 4 - Sechelt to Langdale 4:08:09 View Results
Joel Palanuk Jul 09, 2016 2016 BCBR Day 3 - Earls Cove to Sechelt 4:18:14 View Results
Joel Palanuk Jul 08, 2016 2016 BCBR Day 2 - Powell River 3:22:55 View Results
Joel Palanuk Jul 07, 2016 2016 BCBR Day 1 - Cumberland 3:39:15 View Results
Joel Palanuk Jul 13, 2016 2016 BCBR Day 7 - Whistler 2:07:57 View Results
Joel Palanuk Jul 11, 2016 2016 BC Bike Race - Red Bull Downtime 12:52.68 View Results
Name Event Results
Joel Palanuk 4:04:36 2016 BCBR Day 6 - Squamish Jul 12, 2016 View Results
Joel Palanuk 1:37:32 2016 BCBR Day 5 - North Vancouver Jul 11, 2016 View Results
Joel Palanuk 4:08:09 2016 BCBR Day 4 - Sechelt to Langdale Jul 10, 2016 View Results
Joel Palanuk 4:18:14 2016 BCBR Day 3 - Earls Cove to Sechelt Jul 09, 2016 View Results
Joel Palanuk 3:22:55 2016 BCBR Day 2 - Powell River Jul 08, 2016 View Results
Joel Palanuk 3:39:15 2016 BCBR Day 1 - Cumberland Jul 07, 2016 View Results
Joel Palanuk 2:07:57 2016 BCBR Day 7 - Whistler Jul 13, 2016 View Results
Joel Palanuk 12:52.68 2016 BC Bike Race - Red Bull Downtime Jul 11, 2016 View Results