Name Date Event Time Results
David Mateu Jul 13, 2018 2018 BCBR Day 7 - Squamish 2:54:57 View Results
David Mateu Jul 09, 2018 2018 BCBR Day 3 - Powell River 2:23:13 View Results
David Mateu Jul 10, 2018 2018 BCBR Day 4 - Earls Cove to Sechelt 3:21:01 View Results
David Mateu Jul 12, 2018 2018 BCBR Day 6 - North Vancouver 1:17:56 View Results
David Mateu Jul 12, 2018 2018 BCBR Day 6 - Red Bull Downtime 8:17 View Results
David Mateu Jul 11, 2018 2018 BCBR Day 5 - Sechelt to Langdale 2:52:12 View Results
David Mateu Jul 08, 2018 2018 BCBR Day 2 - Cumberland 2:15:35 View Results
David Mateu Jul 07, 2018 2018 BCBR Day 1 - Cowichan Valley (Stage 2) 1:13:27 View Results
David Mateu Jul 07, 2018 2018 BCBR Day 1 - Cowichan Valley (Stage 1) 53:41 View Results
David Mateu Jul 07, 2018 2018 BCBR Day 1 - Cowichan Valley 2:07:08 View Results
Name Event Results
David Mateu 2:54:57 2018 BCBR Day 7 - Squamish Jul 13, 2018 View Results
David Mateu 2:23:13 2018 BCBR Day 3 - Powell River Jul 09, 2018 View Results
David Mateu 3:21:01 2018 BCBR Day 4 - Earls Cove to Sechelt Jul 10, 2018 View Results
David Mateu 1:17:56 2018 BCBR Day 6 - North Vancouver Jul 12, 2018 View Results
David Mateu 8:17 2018 BCBR Day 6 - Red Bull Downtime Jul 12, 2018 View Results
David Mateu 2:52:12 2018 BCBR Day 5 - Sechelt to Langdale Jul 11, 2018 View Results
David Mateu 2:15:35 2018 BCBR Day 2 - Cumberland Jul 08, 2018 View Results
David Mateu 1:13:27 2018 BCBR Day 1 - Cowichan Valley (Stage 2) Jul 07, 2018 View Results
David Mateu 53:41 2018 BCBR Day 1 - Cowichan Valley (Stage 1) Jul 07, 2018 View Results
David Mateu 2:07:08 2018 BCBR Day 1 - Cowichan Valley Jul 07, 2018 View Results