2018 Squamish 50 - 50/50

50/50 | 50 MILER | 50K | 23K

Squamish, BC, Canada
Aug 19, 2018
TIMER - Dusan Kafka

Ravi Devavarapu

Bib#
867
Division
M40-49
City
Sherwood Park
Team/Club
Canada

Time

24:35:41
Claim Results

Race Summary

Div. Pl.
/24
Sex Pl.
51/71
Pace/KM
11:21
Pace/MI
18:16
Day 1 Time
14:23:31
Day 1 Div Place
52
Day 1 Div Total
69
Day 2 Time
10:12:10
Day 2 Div Place
42
Day 2 Div Total
51
Country
Canada