2018 Squamish 50 - 50/50

50/50 | 50 MILER | 50K | 23K

Squamish, BC, Canada
Aug 19, 2018
TIMER - Dusan Kafka

Masaya Yamamoto

Bib#
997
Division
M30-39
City
Nagoya City
Team/Club
Japan

Time

25:39:33
Claim Results

Race Summary

Div. Pl.
/30
Sex Pl.
65/71
Pace/KM
11:50
Pace/MI
19:03
Day 1 Time
15:12:57
Day 1 Div Place
86
Day 1 Div Total
94
Day 2 Time
10:26:36
Day 2 Div Place
78
Day 2 Div Total
89
Country
Japan